Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12
Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Aktualności

minister-urszula-augustyn-i-inspektor-grzegorz-jach-780x520

Program „Profilaktyka a Ty”

Urszula Augustyn, Sekretarz stanu w MEN i Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach spotkała się dzisiaj z inspektorem Grzegorzem Jachem - pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji oraz inicjat...

06.03.2015 Przeczytaj  >

Ruszają ferie zimowe!

Prawie półtora miliona uczniów (1.299.726) poszło dziś do szkoły ostatni raz przed feriami zimowymi. Jako pierwsi wypoczywać będą wychowankowie 7633 szkół z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, ...

15.01.2015 Przeczytaj  >

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna!

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez spec...

24.11.2014 Przeczytaj  >

Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

5 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się z udziałem sekretarza stanu Tadeusza Sławeckiego II część konferencji inaugurującej Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”....

05.11.2014 Przeczytaj  >

Posiedzenie Zespołu Koordynującego program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016

Z udziałem Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odbyło się dziś (30 października) posiedzenie Zespołu Koordynującego Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna...

30.10.2014 Przeczytaj  >

Konferencja „Edukacja dla bezpiecznej cyberprzestrzeni. Jak diagnozować i przeciwdziałać problemom świata wirtualnego?”

Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki zainaugurował 27 października konferencję „Edukacja dla bezpiecznej cyberprzestrzeni. Jak diagnozować i przeciwdziałać problemom świata wirtualnego?”, zorganizowaną pr...

27.10.2014 Przeczytaj  >

Inauguracja programu „Profilaktyka a Ty” z udziałem Przemysława Krzyżanowskiego

Podsekretarz Stanu Przemysław Krzyżanowski wziął dzisiaj udział w inauguracji programu „Profilaktyka a Ty” w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie kujawsko-pomorskim...

03.10.2014 Przeczytaj  >

Inauguracja „Bezpiecznej i Przyjaznej Szkoły” z udziałem Ministra Edukacji Narodowej

- Czas zmierzyć się z rzeczywistością. Przemoc w szkole jest faktem. Nauczyciele i dyrektorzy niechętnie przyznają, że przemoc ma miejsce w szkole, a nie przyznają się dlatego, że nie wiedzą jak sob...

02.10.2014 Przeczytaj  >