Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Bezpieczeństwo na obszarach kolejowych – nie tylko podczas wakacji!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno w trakcie wakacji, jak również w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego zachęcamy do kształtowania u uczniów właściwych zachowań podczas transportu drogowego oraz kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. Kampania Kolejowe ABC. Otrzymały one honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest rozwój świadomości najmłodszych uczestników ruchu w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania na dworcach, peronach, przejazdach kolejowych i w okolicach torowisk.

W ramach Kampanii Kolejowe ABC, wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 ogłoszono trzy konkursy dla dzieci ze szkół podstawowych:

Kolejowe ABC – Z przygodą przez świat – przeprowadzany w ramach aplikacji mobilnej, który będzie trwał od 1 września 2019 r. do 10 września 2019 r.

Kolejowe ABC – Podróżuj, zwiedzaj, odkrywaj – to drugi konkurs przeprowadzany w ramach aplikacji mobilnej, który rozpocznie się 12 września 2019 r., a zakończy się 20 września 2019 r.

Konkurs plastyczny w ramach „Akcji Mural” – prace będzie można przesyłać od 1 października 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie do konkursów i uczestnictwo w nich jest dobrowolne i bezpłatne!

Mając na względzie, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przywiązuje szczególne znaczenie do upowszechniania wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie, zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej: https://kolejoweabc.pl/.

Nauczycieli zachęcamy do wykorzystywania zamieszczonych materiałów podczas prowadzenia zajęć wychowawczych i edukacyjnych a uczniów do udziału w konkursach!

Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa uczniów podczas podróży i korzystania z transportu kolejowego.

Załącznik 1 – Plakat Kolejowe ABC – Z przygodą przez świat

Załącznik 2 – Plakat Kolejowe ABC – Podróżuj, zwiedzaj, odkrywaj

Załącznik 3 – Plakat Akcja Mural

Kategorie: Aktualności