Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Kategoria: Aktualności

Jesteś na stronie archiwalnej

Jesteś na archiwalnej stronie www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl. Od 22 września 2020 r. strona nie jest aktualizowana. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Bezpieczna edukacja.

01.03.2021 Przeczytaj  >

Bezpieczeństwo na obszarach kolejowych – nie tylko podczas wakacji!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno w trakcie wakacji, jak również w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego zachęcamy do kształtowania u uczniów właściwych zachowań podczas transportu drogowego oraz kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego prowadz...

10.09.2019 Przeczytaj  >

O czym warto pamiętać przed feriami – poradnik MEN

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN, w której zamieściliśmy najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Poradnik MEN Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narcia...

14.01.2018 Przeczytaj  >

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profi...

28.09.2017 Przeczytaj  >