Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Kampania „Kolejowe ABC”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci
i młodzieży w ramach projektu pt. Kampania Kolejowe ABC. Otrzymały one honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest rozwój świadomości najmłodszych uczestników ruchu w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania na dworcach, peronach, przejazdach kolejowych i w okolicach torowisk.

Kategorie: Bez kategorii