Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12
Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Konferencja „Uczeń bezpieczny w sieci” z udziałem Urszuli Augustyn

5-780x520

Szukajmy odpowiedzi jak pomóc uczniom odnaleźć się w Internecie – powiedziała w piątek wiceminister Urszula Augustyn.

Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach w piątek w Warszawie wzięła udział w konferencji „Uczeń bezpieczny w sieci”, realizowanej w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”.

– Dobre, mądre i zespołowe działania, budujące relacje rówieśnicze są nie do zastąpienia żadnym komputerem – przekonywała Urszula Augustyn.

W swoim wystąpieniu, wiceminister edukacji przedstawiła aspekty prawne i praktyczne bezpieczeństwa uczniów w Internecie oraz główne założenia rządowego programu „Bezpieczna+”. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Jej zdaniem bezpieczna szkoła to taka, w której dzieci mające tysiące rozmaitych pomysłów współpracują z dorosłymi potrafiącymi mądrze i dobrze reagować na niepożądane zjawiska.

– Zachęcajmy szkoły, aby były otwarte. Jeśli chcemy, aby młodzi ludzie na przerwie w szkole nie rozmawiali ze sobą za pośrednictwem SMS-ów, to dajmy im alternatywę i pokażmy im, jak wspólnie ze sobą spędzać wolny czas – dodała Urszula Augustyn.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów, nauczycieli, a także do pedagogów, psychologów i wychowawców.

Tu obejrzysz konferencję.

Program spotkania obejmował wykłady badaczy, specjalistów i praktyków zaangażowanych w problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Udział w niej wzięli między innymi przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Był także czas na dyskusję i wspólną wymianę doświadczeń.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

W tym roku na realizację programu rząd przeznaczył 15 mln zł. W następnych latach (do 2018 roku) kwota ta zostanie zwiększona do 20 mln zł.

  1. Prezentacja „Bezpieczna+”
  2. Prezentacja ORE – Czy gry komputerowe szkodzą naszym dzieciom?
  3. Prezentacja IBE – Klimat szkoły, klimat klasy a agresja i przemoc rówieśnicza w szkole
  4. Prezentacja Fundacji Orange
  5. Prezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie
  6. Prezentacja NASK – Internet – szanse i zagrożenia
  7. Uczeń bezpieczny w sieci

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kategorie: Aktualności