Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12
Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Działania krajowe

Działania realizowane na szczeblu centralnym w 2016 roku

Zespół Koordynujący

Działania realizowane na szczeblu centralnym w 2015 roku

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli

Działania realizowane na szczeblu centralnym w 2014 roku