Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

Cel szczegółowy nr 3: Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

Materiały edukacyjne – Zdrowe żywienie
Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej
Co jedzą dzieci i młodzież
Wspólne drugie śniadanie w szkole. Poradnik dla dyrektorów i pracowników szkół oraz rodziców uczniów
Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej
Jak wspierać rozwój i zdrowie młodzieży. Pakiet edukacyjny zgodny z koncepcją i metodami pracy szkoły promującej zdrowie
Zaburzenia odżywiania się − problem współczesnej młodzieży
Katalog i narzędzie HEPS
Narzędzia dla szkół HEPS
Poradnik orędownictwa na rzecz HEPS
Przewodnik HEPS
Materiały edukacyjne – Aktywność fizyczna

Informacja dla dyrektorów szkół i nauczycieli dotycząca roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego
Informacja dla rodziców dotycząca roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego
Edukacja zdrowotna integralnym elementem oceny z wychowania fizycznego
Wymagania i inne zapisy dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w różnych przedmiotach nauczania
Materiały edukacyjne – Umiejętności psychospołeczne uczniów

Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej
Umiejętności życiowe – ważny komponent szkoły przyjaznej dziecku
Promocja zdrowia psychicznego w europejskiej sieci szkół promujących zdrowie – poradnik dla osób prowadzących kształcenia i doskonalenie nauczycieli oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą cz. 1
Promocja zdrowia psychicznego w europejskiej sieci szkół promujących zdrowie – poradnik dla osób prowadzących kształcenia i doskonalenie nauczycieli oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą cz. 2