Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Chronimy środowisko

;

Działania

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Ministerstwo Zdrowia:

Ministerstwo Środowiska:

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska