Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Chronimy środowisko

;

Informacje

Edukacja dotycząca ochrony środowiska to zwiększanie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat dbania o środowisko naturalne, najbliższe otoczenie, czyste powietrze i zdrowie. Problem zanieczyszczenia powietrza narasta, dlatego ważna jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, aby zainspirować ich do działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza.