Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Dbamy o dobry klimat szkoły

;

Działania

Ministerstwo Sprawiedliwości:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę:

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

Instytutu Edukacji Pozytywnej:

Caritas Polska:

Stowarzyszenie na rzecz konstruktywnych relacji „Między Ludźmi”:

Stowarzyszenie Wiosna

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej

Polskie Centrum Mediacji: