Bezpieczna szkoła +

Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Dbamy o klimat szkoły

Informacje

Dbanie o klimat szkoły to przede wszystkim poprawa relacji interpersonalnych i klimatu społecznego szkoły, wzmocnienie roli środowisk lokalnych, poprzez budowanie umiejętności wychowawczych przedstawicieli tych środowisk. Obszar ten jest jednym z najważniejszych elementów określających poczucie bezpieczeństwa uczniów.

Jednym z oczekiwanych skutków podejmowanych działań jest budowanie powszechnej świadomości wpływu klimatu społecznego szkoły na postawy i zachowania uczniów, szkoły wspierającej, doskonalącej umiejętności wychowawcze nauczycieli i rodziców, kształtującej umiejętności społeczne i emocjonalne uczniów, podnoszącej świadomość roli akceptacji i tolerancji, poszerzającej katalog środków pobudzających i inicjujących aktywność, w tym aktywność włączającą szerokie środowiska (uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawicieli samorządów).