Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12
Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Program wychowawczo -profilaktyczny szkoły i placówki

;

Materiały

Dyrektorzy szkół i nauczyciele / Rada pedagogiczna: