Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Promujemy bezpieczeństwo w sieci

;

Działania

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę:

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Fundacja Orange:

Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa:

Stowarzyszenie Miasta w Internecie:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Fundacja Nowoczesna Polska