Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Promujemy bezpieczeństwo w sieci

;

Materiały

Dyrektorzy szkół i nauczyciele / Rada pedagogiczna:

Rodzice:

Uczniowie:

Organy prowadzące: