Bezpieczna szkoła +

Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Promujemy bezpieczeństwo w sieci

Informacje

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych to przeciwdziałanie powstawaniu niszowych grup izolowanych i wyobcowanych przez środowisko szkolne, promowanie wiedzy i umiejętności o mediacji i innych niekonfrontacyjnych formach rozwiązywania sytuacji konfliktowych, poprawianie klimatu społecznego szkoły, wzmacnianie roli środowisk lokalnych, budowanie umiejętności wychowawczych przedstawicieli tych środowisk, podnoszenie wśród uczniów świadomość roli akceptacji i tolerancji.