Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Przeciwdziałamy uzależnieniom

;

Działania

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Cyfryzacji

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Stowarzyszenie MONAR:

Stowarzyszenie na rzecz konstruktywnych relacji „Między Ludźmi”:

Fundacja Poza Schematami

Fundacja Drabina Rozwoju