Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Przeciwdziałamy uzależnieniom

;

Informacje

Przeciwdziałanie uzależnieniom to podejmowanie różnorodnych działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, zorganizowane wokół problematyki uzależnień, poszerzającej katalog środków pobudzających i inicjujących aktywność uczniów, w tym aktywność włączającą szerokie środowiska (uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawicieli samorządów, przedstawiciele służb sanitarnych, medycznych, policji), działania związane z profilaktyka rówieśniczą: uczniowie uczniom.