Bezpieczna szkoła +

Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Przeciwdziałamy wykluczeniu

Informacje

Przeciwdziałanie wykluczeniu to wspieranie nauczycieli, poprzez liczne materiały dydaktyczne, szkolenia, w wypełnianiu ich zadań, aby dbali o to, by uczniowie się rozwijali. Pomagali odnajdywać się w szkolnych wymaganiach również uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przybywającym z zagranicy, mającym jakieś szczególne predyspozycje, problemy czy ograniczenia. W nowym stanie prawnym wszyscy nauczyciele staja się odpowiedzialni za jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ważnym zadaniem jest pomoc uczniom mającym różne trudności, aby wszyscy bez względu na zdrowie, sprawność, trudne warunki środowiskowe, z jakich się wywodzą, mogli czuć się w szkole dobrze i bezpiecznie i mieli szansę osiągania postępów i rozwijania się. Obowiązkowe i we współpracy z rodzicami otaczanie szczególną troską wszystkich, którzy w czymś są inni i wymagają w szkole dodatkowego wsparcia.