Bezpieczna szkoła +

Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych

Informacje

Sytuacje nadzwyczajne to prowadzenie w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, przedstawicielami organizacji działań wspierających mających na celu zapobiegania kryzysom psychicznym wynikających z przemocy w rodzinie wobec dzieci, problemów okresu dorastania, a także sytuacji kryzysowych wynikających z wypadków losowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń terrorystycznych.

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, rodzice i uczniowie będą mogli uzyskać wiedzę z zawartych przepisów prawnych, materiałów edukacyjnych, informacyjnych i procedur.

Kadrze pedagogiczne zostanie udostępniona procedura „Niebieskie Karty”, zakładana w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz poradnik, który poszerzy wiedzę o jej stosowaniu przez pracownika oświaty. Zamieszczony poradnik „Szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych” pogłębi wiedze o sytuacjach kryzysowych i umożliwi podejmowanie właściwych decyzji.