Bezpieczna szkoła +

Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Stosujemy BHP i higienę pracy

Informacje

BHP i higiena to bezpieczeństwo środowiska szkolnego. Systematyczna ewidencja i analiza zaistniałych zdarzeń oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń poprzez planowe działania przynosi wymierne efekty w postaci zmniejszonej liczby wypadków oraz zmienia ich strukturę. Wiedza dotycząca przepisów bhp i ppoż, higieny, oraz praw i obowiązków dyrektora szkoły, jako pracodawcy, nauczycieli jako opiekunów, umożliwi zaplanowanie, uporządkowanie i skoordynowanie działań w zakresie poprawy warunków nauki i pracy.