Bezpieczna szkoła +

Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Zapewniamy bezpieczną drogę do szkoły

Informacje

Zapewnianie bezpiecznej drogi do szkoły to prowadzenie w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych licznych kampanii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa młodych uczestników ruchu drogowego. Przygotowujemy liczne działania dla dzieci i młodzieży, w trakcie których nauczyciele oraz policjanci uczą dzieci prawidłowego zachowania w środkach komunikacji miejskiej oraz szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Podstawowe zasady poruszania się po drodze poznaje już przedszkolak. Uczniowie szkół podstawowych  otrzymują wiedzę o przepisach i znakach drogowych, co pozwoli im na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia, który ubiega się o wydanie karty rowerowej.