Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Kontakt

Ministerstwo Edukacji Narodowej –
Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego:

22 34 74 228

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Wychowania i Profilaktyki:

22 570 83 38

Rzecznik Praw Dziecka

(22) 583 66 00

Infolinia dla nauczycieli i rodziców:

800 100 100

Infolinia dla uczniów:
116 111

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, straż poż.) 112

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży:

507 832 741! Swoje problemy mogą tam zgłosić również dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi. Telefon jest czynny codziennie (do 31 sierpnia), w godz. 19-21.