Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Aktualności

Jesteś na stronie archiwalnej

Jesteś na archiwalnej stronie www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl. Od 22 września 2020 r. strona nie jest aktualizowana. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Bezpieczna edukacja.

01.03.2021 Przeczytaj  >

Bezpieczna szkoła/placówka. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej  udostępnia zaktualizowany poradnik pod nazwą "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów", wrzesień 2019 r. Dokument stanowi zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkó...

12.09.2019 Przeczytaj  >

Bezpieczeństwo na obszarach kolejowych – nie tylko podczas wakacji!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno w trakcie wakacji, jak również w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego zachęcamy do kształtowania u uczniów właściwych zachowań podczas transportu drogowego oraz kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego prowadz...

10.09.2019 Przeczytaj  >

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej z zmianach w przepisach prawa od nowego roku szkolnego 2019/2020

Informacje o zmianach przepisów w nowym roku szkolnym 2019/2020     Program wychowawczo-profilaktyczny Od nowego roku szkolnego 2019/2020 wchodzi w życie nowe brzmienie przepisu art. 26 ustawy Prawo oświatowe[1]. Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym - s...

29.08.2019 Przeczytaj  >

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów, w którym poinformowała o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/2019, w tym m.in. dalszym wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz rozwiązań dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego. ...

05.10.2018 Przeczytaj  >

Kampania „Kolejowe ABC”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. Kampania Kolejowe ABC. Otrzymały one honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest rozwój świadomości najmłodszych uczestników ruchu w zakresie b...

05.10.2018 Przeczytaj  >

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link

05.10.2018 Przeczytaj  >

Elementy odblaskowe

Na rynku można znaleźć wiele elementów odblaskowych oraz odzieży ochronnej, jednak nie wszystkie wprowadzane do obrotu produkty spełniają obowiązujące wymagania techniczno-prawne i zapewniają całkowite bezpieczeństwo. Mając powyższe na względzie na względzie Urząd Ochrony Konkurencji i ...

05.10.2018 Przeczytaj  >

Dzień Bezpiecznego Internetu

Jak co roku odbyło się wydarzenie pn.: Dzień Bezpiecznego Internetu. Zachęcamy do korzystania z materiałów i zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na Portalu Safer Internet

12.03.2018 Przeczytaj  >

O czym warto pamiętać przed feriami – poradnik MEN

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN, w której zamieściliśmy najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Poradnik MEN Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narcia...

14.01.2018 Przeczytaj  >