Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Tematy pomocy

Aktualności

Bezpieczna szkoła/placówka. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej  udostępnia zaktualizowany poradnik pod nazwą "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów", wrzesień 2019 r. Dokument stanowi zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkó...

12.09.2019 Przeczytaj  >

Bezpieczeństwo na obszarach kolejowych – nie tylko podczas wakacji!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno w trakcie wakacji, jak również w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego zachęcamy do kształtowania u uczniów właściwych zachowań podczas transportu drogowego oraz kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego prowadz...

10.09.2019 Przeczytaj  >

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej z zmianach w przepisach prawa od nowego roku szkolnego 2019/2020

Informacje o zmianach przepisów w nowym roku szkolnym 2019/2020     Program wychowawczo-profilaktyczny Od nowego roku szkolnego 2019/2020 wchodzi w życie nowe brzmienie przepisu art. 26 ustawy Prawo oświatowe[1]. Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym - s...

29.08.2019 Przeczytaj  >

Filmy