Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Tematy pomocy

Aktualności

Jesteś na stronie archiwalnej

Jesteś na archiwalnej stronie www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl. Od 22 września 2020 r. strona nie jest aktualizowana. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Bezpieczna edukacja.

01.03.2021 Przeczytaj  >

Bezpieczna szkoła/placówka. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej  udostępnia zaktualizowany poradnik pod nazwą "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów", wrzesień 2019 r. Dokument stanowi zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkó...

12.09.2019 Przeczytaj  >

Bezpieczeństwo na obszarach kolejowych – nie tylko podczas wakacji!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno w trakcie wakacji, jak również w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego zachęcamy do kształtowania u uczniów właściwych zachowań podczas transportu drogowego oraz kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego prowadz...

10.09.2019 Przeczytaj  >

Filmy