Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Badania i raporty

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (157 votes, average: 1,41 out of 5)
Loading...
;

Badania i raporty

Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje: 4 na 10 polskich dzieci ma kontakt z pornografią
CYBERNAUCI – RAPORT NT. BEZPIECZEŃSTWA W SIECI
Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2016/2017
Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole
Innowacyjne zastosowanie rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu
Kary fizyczne w Polsce
Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci
Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2014.
Młodzież 2016.
Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce
Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach
Nastolatki wobec Internetu
Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce – wyniki badania ilościowego
Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią
Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.” Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. 2015.
Specyfika funkcjonowania poznawczego osób uzależnionych od Internetu oraz osób uzależnionych od gier komputerowych.
Psychospołeczne czynniki problemów behawioralnych u młodzieży w wieku 17-19 lat. Badania podłużne – kontynuacja.
Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń związanych z używaniem nowych mediów oraz hazardu u gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z niepełnosprawnością wzrokową z placówek specjalnych.
Charakterystyka zjawiska hazardu i patologicznego używania Internetu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Podmiotowe i środowiskowe czynniki rzyzyka rozwoju siecioholizmu u młodzieży.
Impulsywność i skłonność do ryzyka a podejmowanie zachowań zwiazanych z hazardem wśród adolescentów.
Czynniki związane z hazardem, kompulsywnymi zakupami oraz nadużywaniem Internetu wśród młodzieży w wieku 12-19 lat.
Przeprowadzenie badań naukowych (jakościowych i ilościowych) dotyczacych zagrożenia uzaleznieniami behawioralnymi (od Internetu, gier internetowych, w tym e-hazardu, zakupów dokonywanych w sieci) służących konstrukcji testu do opisu stopnia zagrożenia uzależnieiami oraz definicji kierunków działań profilaktycznych do wdrożenia przez pedagogów i psychologów szkolnych.
Osobowościowe uwarunkowania nadmiernego korzystania z sieci społecznosciowych wśród adolescentów
lEU Kids Online. Polskie dzieci w Internecie
OSZACOWANIE ROZPOWSZECHNIENIA ORAZ IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW
Raport – Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu
Raport podsumowujący. Czynniki związane z hazardem, kompulsywnymi zakupami oraz naduzywaniem Internetu wśród mlódziezy w wieku 12-19 lat
Uzaleznienia od e-czynności wśród młodzieży
„Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2016.” Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2017 r.
Specyfika funkcjonowania poznawczego osób uzależnionych od Internetu oraz osób uzależnionych od gier komputerowych
Funkcjonowanie emocjonalne a uzależnienie od Facebooka oraz jego związki ze zdrowiem psychicznym
Nastolatki w sieci hazardu. Pogłębiona analiza zjawiska hazardu online z perspektywy grających nastolatków, jako grupy szczególnie narażonej na zagrożenia będące jego skutkiem.
Czynniki związane z hazardem, kompulsywnymi zakupami oraz nadużywaniem Internetu wśród młodzieży w wieku 12-19 lat