Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12
Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Dbamy o bezpieczeństwo

;

Działania

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Ministerstwo Sportu i Turystyki:

Ministerstwo Zdrowia

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Urząd Transportu Kolejowego

Grupa PZU