Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Dbamy o bezpieczeństwo

;

Działania

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Ministerstwo Sportu i Turystyki:

Ministerstwo Zdrowia

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Stowarzyszenie Laboratorium Troski

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Urząd Transportu Kolejowego

Grupa PZU