Bezpieczna szkoła +

Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Dbamy o bezpieczny wypoczynek

Informacje

Dbanie o bezpieczny wypoczynek to stworzenie takich mechanizmów, które pozwolą na bezpieczne spędzanie wakacji i ferii. Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w czasie wolnym od zajęć szklonych, np. w wakacje lub ferie zimowe w formie obozów lub kolonii. Powinien być świadomym działaniem zmierzającym do poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i pomaga rozwijać różnego rodzaju zainteresowania i pasje, zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży. Wypoczynek uzupełnia pracę szkoły, pomaga zdobywać doświadczenia. Aby młodzież mogła korzystać w pełni z uroków wypoczynku niezbędne jest zapewnienie im bezpieczeństwa.