Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Materiały dydaktyczne

;

Scenariusze do zajęć

Scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych uczniów w praktyce szkolnej
Procedura Niebieskie Karty w oświacie. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty
Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy. Scenariusze zajęć profilaktycznych
Scenariusze zajęć dla nauczycieli do pracy z rodzicami z zakresu profilaktyki palenia tytoniu i używania innych substancji psychoaktywnych
Nowe zagrożenie – dopalacze
Smak życia, czyli debata o dopalaczach
Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny internet . Scenariusze dla zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, na temat bezpieczeństwa w sieci.
Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny internet . Zeszyt ćwiczeń do scenariusza zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, na temat bezpieczeństwa w sieci.
Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny internet . Scenariusze dla zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, na temat bezpieczeństwa w sieci.
Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny internet . Zeszyt ćwiczeń do scenariusza zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, na temat bezpieczeństwa w sieci.
Scenariusze zajęć dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych – Necio
Zeszyt ćwiczeń do zajęć dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych – Necio
Materiały dla nauczycieli – scenariusze zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w sieci
Scenariusze zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat honorowego krwiodawstwa
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Wychowanie do życia w rodzinie. Scenariusze zajęć