Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12
Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Promujemy zdrowy styl życia

;

Działania

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Ministerstwo Środowiska:

Agencja Rynku Rolnego:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze:

Fundacja Banku Ochrony Środowiska:

Projekty realizowane w ramach programu „Aktywnie po zdrowie”: