Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Kategoria: Bez kategorii

Bezpieczna szkoła/placówka. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej  udostępnia zaktualizowany poradnik pod nazwą "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów", wrzesień 2019 r. Dokument stanowi zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkó...

12.09.2019 Przeczytaj  >

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej z zmianach w przepisach prawa od nowego roku szkolnego 2019/2020

Informacje o zmianach przepisów w nowym roku szkolnym 2019/2020     Program wychowawczo-profilaktyczny Od nowego roku szkolnego 2019/2020 wchodzi w życie nowe brzmienie przepisu art. 26 ustawy Prawo oświatowe[1]. Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym - s...

29.08.2019 Przeczytaj  >

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów, w którym poinformowała o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/2019, w tym m.in. dalszym wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz rozwiązań dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego. ...

05.10.2018 Przeczytaj  >

Kampania „Kolejowe ABC”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. Kampania Kolejowe ABC. Otrzymały one honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest rozwój świadomości najmłodszych uczestników ruchu w zakresie b...

05.10.2018 Przeczytaj  >

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link

05.10.2018 Przeczytaj  >

Elementy odblaskowe

Na rynku można znaleźć wiele elementów odblaskowych oraz odzieży ochronnej, jednak nie wszystkie wprowadzane do obrotu produkty spełniają obowiązujące wymagania techniczno-prawne i zapewniają całkowite bezpieczeństwo. Mając powyższe na względzie na względzie Urząd Ochrony Konkurencji i ...

05.10.2018 Przeczytaj  >

Dzień Bezpiecznego Internetu

Jak co roku odbyło się wydarzenie pn.: Dzień Bezpiecznego Internetu. Zachęcamy do korzystania z materiałów i zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na Portalu Safer Internet

12.03.2018 Przeczytaj  >