Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Program wychowawczo -profilaktyczny szkoły i placówki

;

Informacje

Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy prawo oświatowe, każda szkoła powinna mieć stworzony program wychowawczo-profilaktyczny. Połączenie dotychczas funkcjonujących dwóch dokumentów nie powinno mieć charakteru wyłącznie technicznego. Należy dokładnie przeanalizować jakie treści powinny się w nim znaleźć. W tym miejscu znajdą Państwo materiały, które pomogą w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki.