Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych

;

Działania

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Komanda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa