Bezpieczna szkoła +

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12

Promujemy bezpieczeństwo w sieci

;

Informacje

Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci jest bardzo istotne. W ostatniej dekadzie znacząco wzrósł dostęp dzieci i młodzieży do Internetu. Niemal wszyscy młodzi ludzie korzystają z tego medium. Tym ważniejsza staje się kwestia zapewnienia im bezpieczeństwa oraz nauczenia ich jak bezpiecznie korzystać z Internetu. W materiałach zamieszczonych na tej podstronie znajdą Państwo wiele przydatnych i ciekawych informacji dotyczących zagrożeń związanych z niebezpiecznymi treściami dostępnymi w sieci oraz zachowaniami, w które mogą się zaangażować́ dzieci i młodzież. Dowiedzą się Państwo również w jaki sposób przeciwdziałać tym zagrożeniom.